BÙNG NỔ GIAO DỊCH TRONG BUỔI HỘI THẢO TẠI NHA TRANG